Vaccinera sig mot Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en allvarlig bakteriesjukdom som utan adekvat medicinsk behandling har en dödligheten på uppemot 20%. Den sprids framförallt med mat och dryck som förorenats av bakterier som utsöndras i avföringen hos en infekterad person. Tyfoidfeber är vanligast i områden med bristande hygienstandard.

Tyfoidfeber är endemisk i delar av Öst- och Sydeuropa, hela Afrika, delar av Asien, delar av Oceanien, hela Sydamerika, hela Centralamerika & Karibien, och hela Mexiko.

Vad är tyfoidfeber?

tyfoidTyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella enterica serotype Typhi, även kallad Salmonella Typhi.

Tyfoidfeber behandlas framförallt med antibiotika och vätskeersättning. Eventuella komplikationer kan också behöva behandlas; vid tarmbristning kan kirurgi bli nödvändig.

Tyfoidfeber kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Tyfoidfeber är inte samma sak som paratyfoidfeber eller tyfus

Förr klumpades tyfus, tyfoidfeber och paratyfoidfeber ihop till en sjukdom. Numera vet man att de orsakas av olika bakterier.

 • Tyfoidfeber orsakas av Salmonella enterica serotype Typhi, även kallad Salmonella Typhi.
 • Paratyfoidfeber orsakas av Salmonella enterica av serotyperna Paratyphi A, Paratyphi B och Paratyphi C och ger vanligen ger mildare symptom än tyfoidfeber.
 • Tyfus orsakas av rickettsiabakterier, såsom Rickettsia prowazekii (sprids av klädlöss och orsakar fläcktyfus) och Rickettsia typhi (sprids av loppor och orsakar murin tyfus).

Att vaccinera sig mot tyfoidfeber

Det går att vaccinera sig mot tyfoidfeber, antingen genom injektion eller genom kapslar som man sväljer. Ingen av metoderna ger ett hundraprocentig skydd mot tyfoidfeber.

Att vaccinera med kapslar är vanligast i Sverige. Det finns dock vissa grupper som bör välja injektion istället, bland annat personer med försämrat immunförsvar och kvinnor som är gravida. Ammande kvinnor kan däremot vaccineras med kapslar.

Barn kan vaccineras med injektion från 2 års ålder (injektionen ges överarmen). Däremot rekommenderas inte kapslar för barn som är yngre än 5 år. För barn som fyllt 5 år används samma kapslar och schema som för vuxna.

Att vaccinera sig med kapslar

Det kapselvaccin som finns på den svenska marknaden i skrivande stund består av tre kapslar som man sväljer med två dagars mellanrum mellan varje kapsel. Första kapseln bör tas minst tre veckor innan avresedagen för att fullgod skyddseffekt ska hinna uppnås.

Skyddseffekt sitter kvar i tre år.

Exempel på biverkningar

 • Feber
 • Illamående
 • Huvudvärk

Symptomen brukar gå över inom några dagar.

Att vaccinera sig med injektion

Injektionen ges i överarmen. För att hinna uppnå full skyddseffekt bör man få vaccinet senast två veckor innan avresa.

En injektion ger skydd i 3 år.

Exempel på biverkningar

 • Rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället
 • Feber
 • Illamående
 • Huvudvärk

Symptomen brukar gå över inom några dagar.

Bör jag vaccinera mig mot tyfoidfeber?

tyfoid feberTyfoidfeber är endemisk i delar av Europa, Asien och Oceanien, samt i hela Sydamerika, Centralamerika och Karibien, och i Mexiko. Bland de fall som diagnostiserats i Sverige på senare år har de flesta smittats i Mellanöstern, Indien eller Bangladesh.

I Europa är tyfoidfeber endemisk i de sydöstra delarna, inklusive Ukraina, Balkanhalvön (inkl. Grekland) och Turkiet.

Exempel på delar av världen där tyfoidfeber är extra vanlig är i länderna längs Sydamerikas västra kust, i Centralamerika, och i Afrika. I Asien är det framförallt två områden som utmärker sig för sin höga incidens av tyfoidfeber. Det ena området sträcker sig från och med Iran, Turkmenistan och Uzbekistan i väst till Burma i öst, men inkluderar inte Kina. Det andra området utgörs av skärgården mellan Australien och det Asiatiska fastlandet.

Tyfoidfeber sprids framförallt med mat och dryck, vilket gör det svårt att undvika smitta. Helt symptomfria personer kan utsöndra bakterier utan att ens vara medvetna om att de bär på smittan. Även om man själv iakttar god handhygien riskerar man därför att smittas av till exempel restaurangpersonal som kanske inte ens vet om att de själva är smittade.

Tyfoidfeber kan behandlas med antibiotika, men antibiotikaresistenta tyfoidbakterier förekommer, särskilt i Indien och Sydostasien.

Hur smittar tyfoidfeber?

En smittad person kan utsöndra tyfoidfeberbakterier i sin avföring. Den vanligaste smittovägen är mat och dryck som förorenats, till exempel på grund av bristande handhygien.

Tyfoidfeber kan också smitta vid direktkontakt med en smittsam person, till exempel om du skakar hand med en person som har bakterier på händerna och dessa bakterier sedan hamnar i din mun.

Det kan räcka med att få i sig 100 tyfoidfeberbakterier för att bli sjuk.

Bakterierna dör vid upphettning, men mat och dryck kan lätt förorenas igen innan förtäring. Bakterierna behöver inte stå och växa till sig i maten för att utgöra en riskfaktor, utan det räcker med till exempel en smutsig hand som för över 100 bakterier till måltiden innan maten serveras.

Symptom på tyfoidfeber

Exempel på symptom under första veckan med symptom

 • Feber som stiger i trappstegsformat tills den når 40°C eller mer
 • Förstoppning
 • Trötthet
 • Låg puls
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Hosta
 • Näsblod

Exempel på symptom under andra veckan

 • Förstoppningen övergår till illaluktande diarré som ser ut som grön ärtsoppa
 • Utspänd buk
 • Hög feber
 • Låg puls
 • Delirium
 • Röda utslag (2-4 mm i diameter)
 • Förstorad lever
 • Förstorad mjälte

Exempel på symptom under tredje veckan

Under tredje veckan är risken som högst för allvarliga komplikationer, till exempel tarmbristning, bukhinneinflammation, blodförgiftning, inre blödningar och hjärninflammation. Febern brukar forstätta vara mycket hög.

Exempel på symptom under fjärde veckan

Om man fortfarande är vid liv brukar febern börja dala under fjärde veckan, såvida inte någon av komplikationerna orsakar fortsatt hög feber.