Vaccinera sig mot TBE

TBE är en hjärninflammation som orsakas av ett virus som sprids med fästingar. Utbredningsområdet går i ett band från Norden och Central- och Östeuropa österut genom Ryssland och hela vägen till den asiatiska Stillahavskusten. I öster går utbredningsområdet så pass långt söder ut som norra Kazakstan, norra Mongoliet och norra Kina.

I Sverige är det framförallt fästingar i Uppsala läns, Stockholms läns och Södermanlands läns kusttrakter bär på viruset, men spridningsområdet tycks ha ökat under senare år och smitta har bland annat rapporterats så pass långt norr ut som Västerbotten, från västkusten och till och med från områden långt från havskusten.

Många som smittas av TBE får bara feber, huvudvärk och muskelvärk i några dagar. Hos ungefär en tredjedel sprids dock viruset till hjärnan eller hjärnhinnan och allvarliga symptom visar sig ungefär en vecka efter att de lätta symptomen försvann.

Barn under 7 år får vanligen ett lindrigare sjukdomsförlopp än äldre barn och vuxna.

Vad är TBE?

fästingFörkortningen TBE står för Tick-Borne Encefalitis, det vill säga fästingburen hjärninflammation.

TBE orsakas av ett enkelsträngat RNA-virus som tillhör familjen flavivirus. Viruset kan infektera både hjärnan och hjärnhinnorna.

Det finns inte någon behandling mot viruset, utan man får inrikta sig på att behandla symptomen och de problem som uppstår.

TBE är en potentiellt dödlig sjukdom. Den som överlever kan drabbas av bestående neurologiska problem.

För att övervaka spridningen av TBE-infekterade fästingar i Sverige är TBE anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Att vaccinera sig mot TBE

Vaccinationen mot TBE innehåller avdödade virus. Små barn injiceras i låret, medan äldre barn och vuxna injiceras i överarmen.

Det finns inte några rekommendationer mot att vaccinera sig mot TBE när man är gravid, planerar att bli gravid snart eller ammar.

Personer under 60 års ålder behöver tre doser vaccin för att få fullgott skydd, medan personer som är äldre än så behöver fyra doser. Det gäller alltså att börja i tid om man vill ha fullgott skydd innan fästingarna vaknar. Om man har ont om tid finns det snabbvarianter av vaccinationen, men de ger inte ett lika bra skydd.

Exempel på biverkningar från vaccination mot TBE

 • Rodnad, svullnad och ömhet kring injektionsstället
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Feber (hos barn)

Biverkningarna försvinner normalt inom några dagar.

Vaccination av vuxna under 60 års ålder

För fullgott skydd ges tre doser av vaccinet. För att vara skyddad när fästingarna vaknar på våren rekommenderas att man tar minst två av doserna innan april månad.

Det ska gå 1 – 3 månader mellan första och andra dosen, och 5 – 12 månader mellan andra och tredje dosen.

Efter tredje dosen är du skyddad i 3 år. Om du vill behålla ditt skydd därefter, ta en fjärde dos vaccin tre år efter den tredje dosen. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos var 5:e år.

Vaccination av vuxna som är 60 år och upp

För fullgott skydd ges fyra doser av vaccinet. För att vara skyddad när fästingarna vaknar på våren rekommenderas att man tar minst tre av doserna innan april månad.

Det ska gå 1 – 3 månader mellan första och andra dosen, det ska gå 2 månader mellan andra och tredje dosen, och det ska gå 5 – 12 månader mellan tredje och fjärde dosen.

Efter fjärde dosen är du skyddad i 3 år. Om du vill behålla ditt skydd därefter, ta en femte dos vaccin tre år efter den fjärde dosen. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos var 5:e år.

Vaccination av barn

Barn kan vaccineras mot TBE från 1 års ålder. De ges tre doser vaccin, enligt samma schema som för vuxna under 60 års ålder.

Bör jag vaccinera mig mot TBE?

tbeTidigare rörde de flesta rapporterade svenska fallen av TBE personer som smittats i Uppsala läns, Stockholms läns eller Södermanlands läns kusttrakter, men numera kommer ungefär en fjärdedel av alla rapporterade fall av TBE-smitta i Sverige från andra delar av landet.

Exempel på svenska områden från vilka TBE-smitta har rapporterats:

 • Östra Skåne
 • Blekinge
 • Kalmarkusten, Öland, Stora Karlsö och Gotska Sandön
 • Göteborgstrakten, Fjällbacka-Grebbestad, Sydöstra Orust och Skredsvik
 • Områden kring och mellan Vänern och Vättern
 • Östergötland
 • Uppsala läns, Stockholms läns och Södermanlands läns kusttrakt
 • Dalarna
 • Västerbotten

Exempel på personer som brukar rekommenderas vaccination mot TBE

 • Personer som bor permanent i ett riskområde
 • Personer som bor i ett riskområde under fästingsäsongen
 • Personer som kommer vistas i skog och mark i ett riskområde under fästingsäsongen

Det är inte bara sommaren som är fästingsäsong utan man kan bli biten under vår och höst också.

Hur smittar TBE?

Den vanligaste smittovägen för TBE är fästingbett. Det går även att bli smittad av opastöriserad mjölk från infekterade djur.

I Sverige är det huvudsakligen fästingen Ixodes ricinus som smittar människor med TBE. I Finland och Ryssland är även fästingen Ixodes persulcatus en betydande smittokälla.

En fästing kan smitta även om man tar bort fästingen snabbt, eftersom TBE-viruset finns i fästingens spottkörtlar.

Det finns inte något rapporterat fall där en smittad gravid kvinna överfört smittan till fostret.

Symptom på TBE

Exempel på symptom i första stadiet

 • Trötthet
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk

Dessa symptom försvinner vanligen inom en vecka.

Exempel på symptom i andra stadiet, då viruset spritt sig till hjärnan eller hjärnhinnorna

 • Hög feber
 • Ljuskänslighet
 • Yrsel
 • Kräkningar
 • Svår huvudvärk
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Talsvårigheter
 • Motoriska problem
 • Förlamningar

Hjärninflammation och hjärnhinneinflammation är båda potentiellt dödliga tillstånd.