Natursköna Österrike

Österrike kan grovt delas in i tre olika naturområden: bergskejdan Alperna, den Pannoniska slätten (Donaubäckenet) och bergskejdan Böhmerwald.

Alperna tar upp över 60% av Österrikes yta och dominerar helt den västra delen av landet. När vi rör oss öster ut från Alperna når vi den del av Österrike som ingår i den Pannoniska slätten, även känt som Donaubäckenet eller Karpaterbäckenet. Precis som Alperna delas den Pannoniska slätten av flera länder. Den Pannoniska slätten genomflyts av floden Donau och dess bifloder, och omges av berg i alla väderstreck. I norra delen av Österrike, längs gränsen till Tyskland och Tjeckien, ligger Böhmerwald, en bergskedja som är betydligt äldre och lägre än alperna.

osterrike

Alperna

Den vidsträckta bergskedjan Alperna delas in i tre huvudelar – de nordliga alperna, centralalperna och södra alperna – och du kan uppleva alla tre när du väljer att besöka Österrike. Den dominerande bergskedjan i Österrike är centralalperna, som i landet sträcker sig från Tyrol i väster till gränsområdet för Steiermark-Niederösterreich.

Generellt sett blir de nordliga alperna och centralalperna lägre ju längre öster ut man kommer i Österrike. Högsta punkten i Österrike är toppe av berget Großglockner, 3 798 meter över havet. Detta är också det högsta berget i Alperna öst om Brennerpasset. Pasterze, Österrikes mest vidsträckta glaciär, hittar vi på Großglockners östra sluttning.

Floden Donau

Floden Donau har sin början nära Donauschingen i sydvästra Tyskland och rinner sedan genom Österrike och flera andra länder på sin väg mot Svarta Havet. Det är den enda av de stora europeiska floderna som flyter i östlig riktning.

Österrikes huvudstad Wien växte upp kring Donau, och de österrikiska städerna Linz, Krems och Tulln genomflyts också av den här floden.

Om man vill njuta av Donau i en naturskön miljö i Österrike kan man till exempel besöka Nationalpark Donau-Auen, som täcker 93 kvadratkilometer och är en av Donaus största skyddade flodslättsområden i Centraleuropa.

Som transportled har Donau varit oerhört viktig sedan mycket långt tillbaka, och fortsätter vara så även i vår tid. År 1992 färdigställdes en kanal i Bayern som gör att det nu går att fara med båt från floderna Rhen och Main till Donau och fortsätta på Donau till Svarta Havet. Det går alltså att resa vattenvägen genom Europa från Nordsjön till Svarta Havet.

alper

Böhmerwald

Böhmerwald är en bergskejda belägen i den norra delen av Donau dalen, där den sträcker sig in i både Österrike, Tjeckien och Tyskland. Ungefär 10% av Österrikes yta tas upp av Böhmerwald.

Jämfört med Alperna är Böhmerwald en gammal och låg bergskedja. Den genomsnittliga höjden på bergen i hela bergskedjan är 800-1400 meter, och sluttningarna är täckta av välvuxen skog. Den högsta toppen i hela Böhmerwald är Grosser Arber, belägen 1 456 meter över havet. Denna ligger dock inte i Österrike. Istället är det Plöckenstein, 1 378 meter över havet, som utgör Böhmerwalds högsta punkt i Österrike.

Eftersom Böhmerwald är en av de äldsta bergskedjorna i Europa har bergen hunnit eroderas mycket av väder och vind, och formerna är mycket rundare än de skarpa toppar och klippor vi associerar med Alperna.

En intressant naturtyp i Böhmerwald förutom skogen är de platåer på cirka 1000-1200 meters höjd där klimatet är jämförelsevis hårt och det finns många torvmossar.