Vaccinera sig mot kolera

Koleran är endemisk i ungefär 50 länder världen över, och dessa länder hittar vi framförallt i Afrika, södra Asien, Sydostasien och Centralamerika & Karibien. Vid händelser som påverkar tillgången till rent dricksvatten, till exempel jordbävningar och översvämningar, ökar risken för kolerautbrott i andra delar av världen.

Ökad antibiotikaresistens har gjort det ännu viktigare än tidigare att vaccinera sig mot kolera. Tyvärr finns det fortfarande inte något vaccin som ger ett närapå hundraprocentigt skydd.

Vad är kolera?

kolera bakterieKolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae och går att behandla med antibiotika.

Utan behandling är dödligheten hög, men vid behandling med antibiotika och vätskeersättning är dödligheten låg. Det är viktigt att behandlingen inleds snabbt, för döden kan inträda inom några timmar efter att diarrén började.

Den som överlever kolera får vanligen inte några permanenta skador av sjukdomen.

Kolera kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Kolera är också en karantänssjukdom och alla fall av kolera ska rapporteras till Världshälsoorganisationen (WHO).

Att vaccinera sig mot kolera

Det finns inte något vaccin som ger ett hundraprocentig skydd mot kolera, men genom att vaccinera sig kan man minska risken för att bli sjuk dramatiskt.

I Sverige är det absolut vanligast att man vaccinerar sig mot kolera genom att använda det drickbara vaccinet Dukoral, som tillverkas av det svenska företaget SBL Vacccin AB. Ett alternativ till Dukoral är det likaledes drickbara vaccinet ShanChol som tillverkas av det indiska företaget Shanta Biotechnics Limited. Det finns även möjlighet att vaccinera sig mot kolera via injektion.

Att vaccinera vuxna med Dukoral

Vaccinationen dricks ihop med en buffertlösning som gör att magsyran inte förstör vaccinet. Man ska inte äta eller dricka inom en timme efter att man druckit Dukoral.

Dukoral ges i två doser, och det ska gå minst 1 vecka och max 6 veckor mellan de båda doserna.

Fullgott skydd inträder 1 vecka efter andra dosen.

Skyddet kvarstår i 2 år. Om man tar en ny dos Dukoral inom två år förlänger man sitt skydd.

Vaccinering med Dukoral avråds normalt inte för personer som är gravida, planerar att bli gravida snart eller ammar.

Att vaccinera barn med Dukoral

Dukoral kan användas från 2 års ålder.

Barn i åldern 2 år – 6 år får tre doser istället för två doser. Det ska gå minst en vecka och max sex veckor mellan varje dos. Tredje dosen bör inte ges senare än 1 vecka innan avresedatum. För att upprätthålla skyddet rekommenderas en fjärde dos max 6 månader efter tredje dosen.

För barn över 6 års ålder gäller samma rekommendationer som för vuxna.

koleraExempel på vanliga biverkningar av Dukoral

 • Huvudvärk
 • Magont
 • Gasig mage
 • Obehagskänsla i magen
 • Diarré

Övrig info om Dukoral

Det finns två biotyper av Vibrio cholerae: den klassiska biotypen och den biotyp som heter El Tor. Varje biotyp har två distinkta serotyper: Inaba och Ogawa.

Dukoral innehåller Inaba klassisk biotyp (värmeinaktiverad), Inaba El Tor biotyp (formalininaktiverad), Ogawa klassisk biotyp (värmeinaktiverad) och Ogawa klassisk biotyp (formalininaktiverad). Dukoral innehåller också rekombinant koleratoxin B-subenhet (rCTB) 1 mg.

Bör jag vaccinera mig mot kolera?

kolera utbredningKoleran är endemisk i cirka 50 länder världen över. De flesta ligger i Afrika, Asien eller Centralamerika & Karibien.

Sannolikheten för att vaccinationsmottagningen ska rekommendera vaccination mot kolera ökar om du ska besöka ett land där kolera förekommer och planerar att leva nära inpå lokalbefolkningen.

Vaccination rekommenderas alltid om man ska resa till en plats där en koleraepidemi pågår.

Värt att tänka på är att det populära turistmålet Dominikanska Republiken ligger på samma ö som Haiti. Haiti drabbades av en omfattande koleraepidemi efter jordbävningen år 2010 och misstanke finns om att koleran inte är helt utrotad där ännu.

Hur smittar kolera?

En smittad person utsöndrar Vibrio cholerae i avföringen. Man kan utsöndra kolerabakterien utan att själv ha symptom på kolera.

Bakterien kan överleva i både sötvatten och bräckvatten. En vanlig smittoväg är att dricka förorenat vatten eller äta mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Det går också att smittas genom direktkontakt med en infekterad persons avföring, till exempel om man tar hand om en sjuk person, får bakterier på händerna och för vidare dem vidare in i munnen.

Symptom på kolera

Exempel på vanliga symptom

 • Vattning diarré som påminner om risvatten
 • Riklig diarré, upp till 20 liter vätska per dygn!
 • Om förlorad vätska och salter inte ersätts kan detta leda till kramper, lågt blodtryck, hög puls, akut njursvikt, koma och cirkulationskollaps. Tidiga varningstecken är ökad törst, torra slemhinnor och minskad elasticitet i huden.

Övrig info

 • Normalt krävs att man får i sig ett stort antal kolerabakterier för att man ska utveckla symptom.
 • Undernärda personer och personer utan tillräckligt sur magsaft är mer troliga att utveckla symptom.
 • Normal inkubationstid är 2-5 dygn, men ibland är inkubationstiden bara några timmar.