Vaccinera sig mot gula febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids av myggor och som kan angripa levern så att den smittade får gul hud och gula ögonvitor. Sjukdomen förekommer framförallt i vissa delar av Afrika, men även i tropiska delar av Sydamerika och Centralamerika där den dock är mycket ovanlig nu för tiden. I Afrika är det framförallt i området som ligger mellan 15:e breddgraden norr om ekvatorn och 15:e breddgraden söder om ekvatorn som man löper förhöjd risk att smittas av gula febern.

Vad är gula febern?

gula febern myggaGula febern är en virussjukdom som kan orsaka allvarlig leverskada och dödsfall. Sjukdomen orsakas av ett RNA-virus i familjen flavivirus (Flaviviridae).

Det finns inte något läkemedel som är effektivt mot viruset, utan behandlingen inriktas på symptomlindring och att försöka hantera de olika problem som uppstår. Man kan till exempel behöva dialys och blodtransfusion. Om sekundära bakteriella infektioner tillstöter, till exempel lunginflammation, ges antibiotikabehandling.

Om man överlever ett allvarligt fall av gula febern kan man få leva med permanenta organskador.

Gula febern kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Gula febern är också en karantänssjukdom och alla fall av gula febern i Sverige ska rapporteras till Världshälsoorganisationen (WHO).

Att vaccinera sig mot gula febern

  • Vaccinationen sker i form av en injektion, vanligen i överarmen. Små barn brukar vaccineras i låret istället.
  • Vaccinationen ger skydd i ungefär 10 år. Därefter behöver man vaccinera sig på nytt för att fortsätta ha fullgott skydd mot gula febern. Det är inte farligt att vaccinera sig på nytt även om det inte hunnit gå 10 år sedan förra vaccinationstillfället.

Exempel på vanliga biverkningar efter vaccination mot gula febern

  • Rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället direkt efter injektionen.
  • Efter ungefär en vecka är det inte ovanligt med lätt feber, huvudvärk, muskelvärk och illamående. Dessa symptom går vanligen över inom några få dagar.

Exempel på ovanliga men allvarliga biverkningar efter vaccination mot gula febern

  • En ovanlig med mycket allvarlig biverkning är anafylaktisk chock, en akut allergisk reaktion som kan vara livshotande.
  • YEL-AVD, en sjukdom som påverkar de inre organen. Äldre personer (>60 år) har högre risk för YEL-AVD än andra som vaccinerar sig.
  • YEL-AND, en sjukdom som påverkar nervsystemet. Äldre personer (>60 år) har högre risk för YEL-AVD än andra som vaccinerar sig.

Bör jag vaccinera mig mot gula febern?

gula febernJuridiska skäl

Vissa länder kräver att besökare kan uppvisa intyg på vaccination mot gula febern, särskilt om de nyligen har vistats i något av de länder där sjukdomen är endemisk. Utan intyg kan du nekas att komma in i landet. Vissa länder släpper in dig som ovaccinerad om du har ett intyg som förklarar varför du, av medicinska skäl, inte är vaccinerad mot gula febern. Exempel på medicinska skäl är graviditet, immunbristsjukdom och hög ålder.

Vissa länder kräver att vaccinationen skedde senast 10 dagar innan inresan. Detta eftersom de vill vara säkra på att vaccinationen hunnit ge fullgott skydd. Om det rör sig om en påfyllnadsvaccinering brukar reglerna vara mer flexibla, förutsatt att det inte gått mer än 10 år mellan den tidigare vaccinationen och påfyllningen.

Kontakta alltid ambassaden eller en vaccinationsmottagning för att få aktuell information i god tid innan din avresa.

Medicinska skäl

Vaccination mot gula febern rekommenderas om du ska resa till ett område där gula febern är endemisk. Det är framförallt i vissa delar av Afrika och Syd- och Centralamerika som risken är förhållandevis hög att smittas av gula febern.

Vem bör (förmodligen) inte vaccinera sig mot gula febern?

Om du tillhör någon av riskgrupperna här nedanför, kontakta en vaccinationsmottagning för att diskutera fördelar och nackdelar med att vaccineras mot gula febern. I vissa specifika fall kan fördelarna överväga riskerna, särskilt om man absolut inte kan tänka sig att avstå från att besöka områden där gula febern förekommer.

Små barn

Vaccination mot gula febern rekommenderas inte för barn som är yngre än 6 månader.

Om barnet är 6-8 månader gammalt rekommenderas endast vaccination efter noggrant övervägande av fördelar och nackdelar.

Person med äggallergi

Vaccinet mot gula feber innehåller en liten mängd ägg, och rekommenderas därför inte för personer som är allergiska mot ägg.

Personer med nedsatt immunförsvar

Eftersom vaccinet mot gula febern innehåller levande virus är det mer riskfyllt än vaccinationer som innehåller döda patogener. Man brukar därför inte rekommendera att personer med nedsatt immunförsvar vaccinerar sig mot gula febern.

Gravida och ammande kvinnor

Enligt de svenska rekommendationer ska kvinnor som är gravida eller ammar inte vaccineras mot gula febern. Att skydda sig mot graviditet rekommenderas under minst två veckor efter vaccinationstillfället.

Enligt CDC i USA har inga fosterskador rapporteras i fall där gravida kvinnor vaccinerats mot gula febern.

Personer över 60 års ålder

Personer över 60 års ålder löper ökad risk för biverkningar från vaccinationen, särskilt om det är första gången de vaccineras mot gula febern. Särskilt allvarliga är biverkningar YEL-AVD som påverkar de inre organen och YEL-AND som påverkar nervsystemet. Båda är ovanliga, men äldre personer löper ökad risk att utveckla dem.

Hur smittar gula febern?

Gula febern smittar via blodsugande myggor. Myggor kan överföra smittan både från människa till människa och mellan apa och människa.

Det är framförallt myggor i släktet Aedes som sprider gula febern.

Symptom på gula febern

fula feber handInkubationstiden för gula febern är normalt kort och vanligen uppträder de första symptomen inom 2-6 dagar efter smittotillfället. Det är dock vanligt att den som smittas inte märker några symptom alls eller bara får lindriga symptom.

Exempel på tidiga symptom är feber, huvudvärk, muskelvärk, illamående och diarré.

Det är vanligt att man mår bättre igen efter 3-4 dagar, och för många blir sjukdomen inte värre än så. Hos ungefär 15% återkommer dock febern inom ett dygn och nu går sjukdomen in i ett betydligt allvarligare skede.

Exempel på nya symptom som kan tillstöta när man drabbats av en allvarlig gula febern infektion är blödningar i mag- och tarmkanalen som visar sig i form av blodig avföring och blodiga kräkningar. Blödningar kan också ske från munnen, näsan och till och med ögonen.

Att sjukdomen kallas för gula febern beror på att levern angrips, och när levern inte kan utföra sitt jobb korrekt får den sjuke gulfärgad hud och gulfärgade ögonvitor. Även andra organ kan påverkas, inklusive njurarna, hjärtat och nervsystemet. Kramper, förvirring och koma kan tillstöta.

Om en person har drabbats av allvarliga symptom som leverpåverkan och blödningar ligger risken för att avlida i gula febern på 20% – 50%. Döden inträffar vanligen inom två veckor efter de första symptomen.