Vaccinera sig mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker förekommer över hela världen, men är extra vanligt i delar av Afrika. Mellersta Afrika brukar kallas för meningitbältet eftersom epidemisk hjärnhinneinflammation är så vanligt förekommande där. På senare år har meningitbältet visat tecken på att bredda sig så att det omfattar länder som Kenya och Tanzania som tidigare låg söder om meningitbältets södra gräns. I det afrikanska meningitbältet är förekomsten av epidemisk hjärnhinneinflammation högst under torrperioden, det vill säga december – juni.

Vad är epidemisk hjärnhinneinflammation?

epidemisk hjärnhinneinflammationEpidemisk hjärnhinneinflammation är en sjukdom där hjärnhinnan infekteras av meningokock-bakterier (Neisseria meningitidis). Sjukdomen är känd under flera namn, inklusive smittsam hjärnhinneinflammation.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en mycket allvarlig sjukdom som kan leda till döden. Hos personer som överlever kan hjärna och nervsystem vara temporärt eller permanent skadat.

Behandlingen sker med antibiotika, vanligen direkt in i blodet. Man kan också behöva behandla de olika symptom som kan uppstå, till exempel kramper.

Epidemisk hjärnhinneinflammation kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Är meningitis samma sak som epidemisk hjärnhinneinflammation?

Meningitis är det vetenskapliga samlingsnamnet för alla sorters hjärnhinneinflammation, oavsett om inflammationen orsakas av bakterier, virus eller något annat. Epidemisk hjärnhinneinflammation är en av flera sorters meningitis. Man kan alltså ha meningitis utan att det rör sig om epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokock-bakterier.

Att vaccinera sig mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Det finns 13 identifierade grupper av meningokocker, men det går än så länge bara att vaccinera sig mot fem av dessa grupper. De fem grupper vi har vaccination mot är grupperna A, B, C, Y och W-135.

Hur går vaccinationen till?

Vuxna, och barn som är äldre än 1 år, vaccineras vanligen med en enda spruta i överarmen. Fullgott skydd inträder hos de flesta vuxna efter ungefär en vecka, men vill man ha marginalerna på sin sida rekommenderas att man vaccinerar sig senast 3 veckor i förväg.

För barn som är yngre än ett år räcker det inte med ett vaccinationstillfälle för att uppnå fullgott skydd, utan man ger två eller tre injektioner, och det ska gå en vis tid mellan varje injektion. Injektionerna brukar ges i låret.

Kan jag vaccinera mig mot epidemisk hjärnhinneinflammation även om jag är gravid eller ammar?

De äldre vaccinerna mot epidemisk hjärnhinneinflammation ges även till personer som är gravida eller ammar. För de nyare vaccinerna finns det än så länge inte tillräckligt med studier för att säkert kunna avgöra om de är säkra under graviditet och amning.

Exempel på biverkningar som kan uppstå efter vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

 • Området där injektionen gjordes kan bli rött, svullet och ömt
 • Ledvärk
 • Huvudvärk
 • Det är inte ovanligt att små barn som vaccineras tappar aptiten under en eller några få dagar efter injektionstillfället. Ibland förekommer även illamående och kräkningar.

Bör jag vaccinera mig mot epidemisk hjärnhinneinflammation?

epidemisk hjärnhinneinflammation utbredninDetta är en komplicerad fråga och vi rekommenderar därför att du kontaktar en vaccinationsmottagning för att diskutera ditt specifika behov av vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till.

Här nedanför hittar du några exempel på situationer där man brukar rekommendera vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Observera att listan inte är komplett utan bara innehåller några få exempel.

 • Du ska resa till ett område där det för närvarande pågår en meningokockepidemi.
 • Du ska resa till västra eller centrala Afrika. Vaccination blir extra viktigt om du ska stanna längre än tre veckor och/eller umgås nära med lokalbefolkningen.
 • Du ska vandra i Himalaya.
 • Du saknar mjälte. Personer utan mjälte bör vaccinera sig mot epidemisk hjärnhinneinflammation även om de inte har några planer på att lämna Sverige.
 • Du ska resa till Saudiarabien. Saudiarabien kräver intyg på att besökare är vaccinerade mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Att vaccinera sig innan man besöker Saudiarabien är alltså en juridisk fråga snarare än en rent medicinsk sådan. När du vaccinerar dig erhåller du ett vaccinationsintyg som du ska behålla och visa upp när det efterfrågas av Saudiarabiska myndigheter.
 • Om du har haft nära kontakt med en infekterad person bör du omedelbart kontakta sjukvården för att få råd om vilken förebyggande åtgärd som är bäst lämpad för dig.Vid utbrott av epidemisk hjärnhinneinflammation kan beslut också fattas om att även personer som inte varit i nära kontakt med de insjuknade ska erbjudas vaccin eller förebyggande antibiotikabehandling.

Hur smittar epidemisk hjärnhinneinflammation?

Man behöver inte ha kroppskontakt med en smittad person för att själv bli smittad, eftersom meningokocker kan överföras genom droppsmitta i luften. Man får in dropparna i de övre luftvägarna där meningokockerna kan växa till sig.

Spridning av epidemisk hjärnhinneinflammation vanligast i situationer där människor lever tätt inpå varandra och till exempel sover och äter tillsammans.

Det är vanligt att en infekterad personer bär på meningokocker i svalget utan att någonsin utveckla hjärninflammation. Även inom en familj där en person drabbas av epidemisk hjärnhinneinflammation är det vanligt att ingen annan utvecklar hjärnhinneinflammation trots att hela familjen levt nära inpå varandra. Varför en person utvecklar hjärnhinneinflammation och en annan person inte gör det, trots att båda smittat av meningokocker, är ännu oklart.

Symptom på epidemisk hjärnhinneinflammation

Om man utvecklar hjärnhinneinflammation sker det vanligen inom några få dagar efter att man smittats av meningokocker. Både snabbare och långsammare inkubationstid har dock rapporterats.

Ibland är tiden mycket kort mellan att man noterar de första inledande symptomen på epidemisk hjärnhinneinflammation och att den sjuke drabbas av mycket allvarliga symptom som inkluderar förvirring och medvetslöshet. Snabb behandling är därför av vikt.

Exempel på symptom på epidemisk hjärnhinneinflammation

 • Svår huvudvärk
 • Nackstelhet
 • Feber
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Känslighet mot ljus
 • Känslighet mot ljud
 • Petechier (blödningar i huden, kan se ut ungefär som blåmärken eller röda utslag)
 • Större blödningar inne i huden
 • Sepsis (blodförgiftning)
 • Fallande blodtryck
 • Förvirring
 • Kramper
 • Medvetslöshet